Thiết kế website, web bán hàng và ứng dụng mobile chuyên nghiệp

Cung cấp
Giải pháp và Dịch vụ
Cùng bạn thành công Online Giới thiệu HuraSoft +
Khách hàng mọi nơi

Khách hàng của bạn ở mọi nơi
và bạn cũng nên như vậy

Giải pháp thiết kế website, phần mềm toàn diện của HuraSoft giúp bạn tiếp cận khách hàng ở mọi nơi để bán hàng và chăm sóc họ.

- Khách hàng website
- Khách hàng trên mobile
- Khách hàng gọi điện
- Khách hàng qua Facebook
- Khách hàng tìm kiếm qua Google
- Khách hàng tại cửa hàng
- Khách hàng quốc tế
- …

Sản phẩm và giải pháp

Phần mềm thiết kế web xStore xStoreComplete Ecommerce System

Phần mềm xStore là giải pháp xây dựng và quản lý website toàn diện. Cùng một hệ thống bạn có thể thiết kế hàng trăm website, quản trị cửa hàng, khách hàng Facebook, và nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm
Quản trị nội dung IT ManagementWorry-free technical challenges

Giúp bạn tập trung kinh doanh và chăm sóc khách hàng của bạn, Hurasoft hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật toàn diện. Bao gồm: tên miền, DNS, máy chủ, backup dữ liệu và cân bằng tải.

Tìm hiểu thêm
Quản lý dữ liệu Data managementQuality data insurance

Dịch vụ dữ liệu đảm bảo doanh nghiệp của bạn có các dữ liệu chất lượng cao nhất. Bao gồm: chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, thông tin sản phẩm, tin bài.

Tìm hiểu thêm